Korseminar/workshops med Per Oddvar(Prots)Hildre

Klikk her for å sjå:

...

Kalender for prots

Oppsett for ei standard seminarhelg:

Fredag

Kl. 18:00 - 21:00 Seminar

Laurdag

Kl. 10:00 - 13:00 Seminar

Kl. 13:00 - 14:00 Lunsj

Kl. 14:30 - 18:00 Seminar

Søndag

Kl. 13:00 - 17:00 Seminar

Kl. 17:00 - 18:00 Pause

Kl. 18:00 - 19:00 "Eksamen" (konsert)

Fagleg innhald varierer litt etter kva type musikk vi skal jobbe med i seminaret

Repertoar

Dei fleste seminara plar ha innslag av forskjellege musikkstilar med deira typiske uttrykk.

Eksempel på musikktypar:

 • Andinsk musikk
 • Søramerikansk kystmusikk
 • afrikansk, gospel
 • spirituales
 • aserbaidjansk musikk
 • norske folketonar
 • Klassisk kormusikk frå Europa og USA
 • Close harmony og Barbershop music

Gjennomføring for ei standard seminarhelg av helg:

Fredag

Oppvarmingsøvingar for koristar / stemmebehandling.

 • Korleis førebu stemma for belastning
 • Korleis utvide stemmeregisteret
 • Kortonedanning / egalitet
 • Rytmiske øvingar
 • Innstudering av nytt stoff

Laurdag

Oppvarmingsøvingar for koristar / stemmebehandling.

 • Rytmiske problemstillingar: synkoper - polyrytmikk - akksentuering - tempo - takt-arter.
 • Manipulering av klangfarge og registrering. Korleis påverkar dette homogeniteten i koret
 • Overtonar / rør og fløytestemmer. Korleis påverkar dette homogeniteten i koret
 • Innstuderingsteknikkar
 • Innstudering av nytt stoff

Søndag

Oppvarmingsøvingar for koristar / stemmebehandling.

 • Bruk av vampar
 • Demonstrer bruk av samme akkordskjema med variasjonar

Korpsykologi - Konsentrasjonsøvingar

 • Kva ser eg kva gjer eg ( Følgje dirigenten - følgje partituret )
 • Kva høyrer eg kva gjer eg ( Min plass i akkorden / i korklangen: for sterk? for mykje vibrato? etc..)
 • Kva tenkjer eg kva gjer eg ( kan ein tenkje ein tone? Trening i å huske tonearter - tenkje puls etc..)

Bearbeiding av innstudert stoff.

 • Interpretasjon / frasering
 • Kor og koreografi

Oppstilling av koret

 • forskjellege måtar innmarsj / utmarsj

"Eksamen" :

Konsert.

Ønskjer du å arrangere eit seminar,

kan du sende Mail til pohildre@gmail.com