Map of destinations for Kulturmix from 1992 until to day - 2019

Albania - Azerbaijan. - Bhutan - Colombia - Cuba - Cyprus - Dubai - Ecuador - Georgia - Gran Canaria - Italia - Kina (Beijing) - Kroatia - Madagaskar - Nagaland-India - Nepal - Norge - Peru - Scopelos - Singapore - Sulawesi-East Indonesia - Sweden - Ukraina - USA - New Orleans

Har ingen politisk eller religiøs agenda, men tilbyr spesielle opplevingar for den som er interessert i kultur og kulturelle uttrykk. Dette er eit reise-konsept for folk som likar å være aktive deltakarar i møte med andre mennesker, og med folk som har forskjellige kulturelle referansar enn sin eigen... .........................................................................................................

Eit av måla er å få utvida horisont på flere måter, utover berre det å være turist. Målet er at ein kan utvikle seg både som songar/musikar og som menneske med utgangspunkt i det potensialet ein har. Kulturmix ønskjer å medvirke til møter mellom folk som har sans for nye relasjonar, og som trur at ein kan lære noko nytt av det og utvikle seg sjølv i interaktivt møte med andre gjennom sang. Dette gjeld også i møte med andre kulturar og religionar enn sin eigen. Ansikt til ansikt vil vi dele gleda det er å jobbe kreativt saman. Kulturmix-gruppa skaper eit kor under reisa. Når koret er skapt, og en har fått ein song eller tre på repertoaret, møter vi lokale musikarar og artistar for felles utveksling av songar og dansar. Songen, det å synge saman, er eit fantastisk verktøy for å bli kjend med andre. Dei vi besøker lærer oss nokre av sine songer og om sin kultur, og kulturmixarane lærer frå seg noko av det vi har øvd inn, til no på turen. Vi avsluttar det kulturelle og musikalske møtet med å framføre resultatet for eit lokalt publikum, i form av ein liten konsert eller opptreden.

Dette kan utfordre fordomar og haldningar både blant kulturmixarane og mellom dei ein møter. I ei åpa atmosfære. Det har vist seg at å synge saman med andre kan skape ei heilt spesiell åpenheit og respekt mellom deltakerne. Prosessen er det som er viktigast, og ikkje forestillinga.


Nyere forskning har vist at produksjonen av stoffet serotonin, som produseres i hjernen, og som virker både oppkvikkende på humøret og er depresjons dempende, øker med opp til 10 ganger, når man våger å bruke stemmen sin og synge sammen med andre. I Kulturmix kan alle synge med sin egen stemme, uten å bli forlegen for det.

Hvem som deltar på disse reiser, kan være tilfeldig fra en tur til en annen. Mange har deltatt på flere av turene. Man vet likevel aldri hva slags kor man får før laget kommer sammen første gang i løpet av turen. Pr. i dag er det i underkant av 4000 fra de nordiske landene, som er medlemmer i Kulturmix-klubben. De får tilbud om 1 - 4 turer årlig.

Den første "Kulturmix-ekspedisjonen" var i 1992 til New Orleans. Etter den tid har Kulturmix sitt nedslagsfelt spredt seg til flere andre land over hele kloden. I tillegg til USA og Europa har Kulturmix i dag solide nettverk med høyt kvalifiserte institusjoner, universiteter, musikere og utøvere i land som Ecuador, Colombia, Peru, Cuba, Madagaskar, Kina, Sør- og Nord-Korea, Sulawesi, India, Nepal, Bhutan, Tyrkia, Georgia, Aserbajdsjan og Iran.

Å kombinere turisme med kreativ, felles aktivitet og kulturelle aha-opplevelser, er et hovedpunkt for Kulturmix.


Anne Mette Dahl Olafsen

Den som er interessert i å bli medlem i Kulturmix klubben kan melde si interesse til Anne

annem.dahlolafsen@gmail.com

Ho administrerer ei Mailing-liste, der folk som har meldt interesse for informasjon når Kuturmix reiser er på gang, får info på mail. Å stå på denne lista er ikkje bindande for å bli med ein på tur, og mai adressene blir ikkje delt med andre. Mailane blir sendt ut som "blindkopi" og kan ikkje sjåast av andre på mailinglista. Lista er kun for informasjon. Finn du ein tur av interesse, kan du melde deg til Anne i neste omgang.

Opplysningar om nye turar finn du også under komande turarar

Kven reiser på slike turer. Gruppene som reiser er som regel tilfeldig samansett. Det er folk som har lyst til å vere med på noko "annaleis". Ein vanleg A4 - ferietur er dette definitivt ikkje. Det plar vere ei fin blanding av folk med forskjelleg bakgrunn og ærfaringer, på reisene. Nokre har aldri sunge i kor før, medan andre er meir ærfarne koristar. Ektefellar og born har også vore med på turane for turen sin del og dei andre opplevingane, som det også er rikeleg av, utan nødvendigvis å være med i koret.


Kvalifikasjonar. Det vert ikkje stilt spesielle krav om notekunskapar eller songærfaring for å kunne bli med. Derimot vert det lagt vekt på at ein er kulturelt nysgjerrig og sosial, og at ein likar å synge. Påmelding skjer individuelt og ikkje som kor eller gruppe. Størrelsen på gruppa kan variere frå 25 på ein tur, til over 70 personar på nokre turar.

Turopplegg. Opplegget for turane er forskjelleg etter kva land vi besøker. På nokre turar som for eksempel til Beijing og til New Orleans ( 7 - 9 dagar) bor vi vanlegvis på ein stad heile tida, og med sightseeingturar eller vandringar i byen på dagtid, medan vi øver på kveldstid. På andre turar, som Søramerika og Afrika ( 14 - 16 dagar), vert deler av turen brukt til rundreise i landet. Då vil ein gjerne ha med både jungel og strandliv i tillegg til alt det andre. Det blir songøvingar undervegs der forholda ligg til rette for det.

Kvar går turane. Kulturmix har til no "mixa" i New Orleans, Cuba, Ecuador, Galapagos, Peru, Colombia, Madagaskar, Beijing, Sulawesi, Nagaland i India, Nepal, Bhutan, Azerbaijan, Kroatia, Albania, Kypros, Scopelos og Italia.


Gjennom samarbeidet for å skape eit kor, og i møte med andre koristar kjem ein mykje nærarare kvarandre enn ein elles vil gjere som vanleg turist.

Kulturmix exchanges songs and dances in a village in Chitwan, Nepal

Dancers in Bhutan

KULTURMIX has no political or religious agenda, but offers a special experience for people who are interested in culture and different cultural expressions. It is a travel concept for those who like to travel and to participate through song activities with other people who have different cultural, religious and political references than their own.

One of the goals of this concept, in addition to tourism, is that the person involved can expand their horizons in several ways; both in geography and history, and also in developing as a singer / musician and as a human being. We want to "weld together" people from different cultures; people who find it exciting to be able to meet with people from cultures and religions other than our own. We meet face to face and share the joy of working together creatively with music and culture.

tively together in music and culture.

The we are doing on the journey, is to create a choir of the group. This is used at first hand as a tool to get to know each otherWhen we have made the choir and we have a song or a tree on the repertoire, we meet local musicians and artists for a joint workshop. We have negotiated with these singers and musicians before we started the trip. They will teach us some of their songs and something about their culture, and we will teach them some of our songs and about our culture. We conclude our cultural and musical collaboration by bringing the results to a local audience.

This is also a developing thing for everyone involved, because it can challenge prejudices and attitudes among ourselves and those we meet.

Recent research has shown that the production of serotonin medicine, produced in the brain and positive in both mood and depression, increases to 10 times when one dares to use his own singing voice to disturb others. Singing together creates a special openness, solidarity and respect between the participants. For Kulturmix, this is the process that matters most, not the performance. You will never know what kind of choir you get, before the team gets together the first time during the trip. In Kulturmix, everyone is free to sing with their own voice, and not to be embarrassed by it.


Who is participates on these trips? The age of the participants is from the end of 30 to over 70. It is random from one trip to another who is participating. Many have participated on several tours. However, you never know what kind of choir you get, until the team comes together the first time during the trip. When the journey ends, the choir ends as well. On the next trip, a new choir will be created.

Pr. today approximately 3800 from the Nordic countries are members of the Cultur Mix. Culture Mix offers 1 - 4 tours annually.

The first "Culture Mix Expedition" was in 1992 to New Orleans. Since then, Kulturmix has visited several other countries all over the world. In addition to the United States and Europe, Culture Mix has valuable connections with highly qualified institutions, universities, musicians and artists in countries such as Albania, Azerbaijan, Bhutan, Cameroon, China, Colombia, Cuba, Dubai, Ecuador, Egypt, Faroe, Georgia, Iceland, India, Iran, Madagascar, Nepal, Peru, Russia, South and North Korea, Sulawesi, Turkey and USA

For info Mail to annem.dahlolafsen@gmail.com

.

You can also click on coming tours

Fellowship across cultural and religious boundaries - Nagaland India