Kulturmix.as 

Klikk på fanen :"DETTE ER KULTURMIX" øverst på sida, her.

Administrasjon

Globe Traveller

PRODUSENT

PRODUSENT av spesial-sydde events og kurs i og utanfor norden, der den kulturelle delen har ei sentral rolle. Produserer korseminar og dirigentkurs for kordirigentar. (klikk på fanen): "KORSEMINAR"


Eksempel på oppdragsgivarar som har brukt Globe Traveller as sine tjenester

Telenor - Norsk Hydro - Statoil - NAV - Den norske Kirke - Den norske Legeforening - Glaxo Smith Klein - Kirkens Nødhjelp - KLM-Lahnstein & Kjærre - NTHNU - Norges Musikkhøyskole - De Norske Rikskonsertene - Norges Korforbund - Sibeliusakademiet - Pasto Universitet og Cartagena Universitet Colombia - Nagaland Conservatory of Music India - Azerbaycav Milli Konservatory Aserbajdsjan, Kantar Center for MICE Manado Internaional Choral Expo Sulawesi - Indonesia.

Anne Mette Dahl Olafsen

har administrativ utdanning og mange års ærfaring som leiar innan offentleg etat. Anne Dahl Olafsen har også fungert som utøvande pedagog i norsk skolesystem. Sidan 1998 har Anne M. Dahl Olafsen vore engasjert som arrangør og leiar av konferansar og seminar både i og utanfor Norden.

Siste åra har ho vore aktiv gjennom Globe Traveller AS, og Kulturmix AS, der ho har hatt ansvar både som turprodusent og som reiseleiar.

Kontakt: annem.dahlolafsen@gmail.com
Per Oddvar "prots" Hildre

har gjennom mange år drive kulturprosjekt og kultursamarbeid i foskjellige land, som Peru, Ecuador, Colombia, Cuba, New Orleans, Azerbaijan, Nagaland India, Sulawesi Indonesia, og Beijing Kina. Hildre har vore full tids freelancer sidan 1980, innan desse områda, til han begynte fulltid for GT AS og Kulturmix AS.


Hildre har samtidig virka som kursleiar for koristar og dirigentar rundt om i verda. Han har siste åra fungert som Honorary Professor ved Azerbaijan National Conservatory i Baku. For sitt internasjonale og kulturelle arbeid, vart Hildre i februar 2018, utnemnd av kongen til Kommandør av St Olavs Orden

Hildre har utvikla eit solid nettverk av kvalifiserte artistar og kunstnarar over store delar av verda, og som gjer at Globe Traveller gjennom Kulturmix AS kan by på heilt spesielle opplevingar.

Dette nettverket er spreidd over fleire land i Europa, USA, Ecuador, Peru, Colombia, Madagaskar, Camerun, Cuba, Kina, Nepal, Bhutan, India, Indonesia, Tyrkia, Aserbaidsjan og Iran

Gasellebedrift i 2012

Kulturmix i Bhutan - April 2015

Kuturmix Nagaland India

Koristar frå Manado klar for eit møte med Kulturmix

Nagaland Concervatory of Music, Dimapur India               

( sponsa av Kulturmix sidan  2011 og gjennom oppbyggingsfasen )


Havana Cuba

Maccupichu, Peru - påska 2014

Bhutan - 2015

Sulawesi i Aust-Indonesia

Banjos Agua Santa Ecuador